לך אל האנשים. למד מהם, אהוב אותם, התחל ממה שהם יודעים, בנה על הקיים.
המדריכים הטובים ביותר הם אלה שכשעבודתם הסתיימה  יגידו האנשים: "עשינו זאת בעצמנו"

עבודה קהילתית היא תהליך שבאמצעותו אנשים לומדים לחיות באופן פעיל במרחב הציבורי, להבין שהוא שייך להם ולהכיר שהוא מעוצב על ידם. העבודה קהילתית פועלת בתחומים רבים ומגוונים ומטרתה היא לתמוך ולסייע לקבוצות בעלות עניין משותף לפעול למען הגשמת מטרותיהם.

העובד הקהילתי פועל לאתר צרכים של קבוצות אוכלוסייה שונות בקהילה, מסייע בהקמת צוותי פעולה בשיתוף התושבים לבניית שירותים חדשים ולקידום הקהילה.

תחומי פעילות בעבודה קהילתית במחלקה:

 • בניית מערך סולידריות חברתית ביישובים וחיזוק מערך התמיכה והקשרים למען ועם האזרחים הוותיקים – הקמת קבוצות פעילים לפעילות סביב נושא אזרחים וותיקים ובשיתופם.
 • מועצה משתפת אזרחים וותיקים – שילוב אזרחים וותיקים במוקדי קבלת החלטות במרחב המועצה.
 • הקמת מרכז זכויות ומידע לתושב –
 • מרכז מידע וזכויות (שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח) .
 • תכנית מיצוי זכויות לניצולי שואה בשיתוף משרד האוצר והמשרד לאזרחים ותיקים
 • פיתוח תכניות בין דוריות
 • הפקת יום המעשים הטובים – בסימן הקהילה הבין דורית.
 • יחידת ההתנדבות

הקמת יחידת התנדבות

בה נפעל לזיהוי ומיפוי הצרכים והתפקידים  לפעולה והתנדבות, וכן גיוסם ושיבוצם בפעילויות מתאימות בקהילה.

 • יצירת מערך התנדבות במועצה הכולל פרויקטים שונים בקרב כלל הגילאים.
 • הקמת פרויקטים התנדבותיים בהתאם לרצונות, ליוזמות ולצרכים הקיימים במועצה ומחוץ לה.
 • הערכות לשעת חרום – צוותי צח"י ביישובים

בשעת מצוקה ומשבר אחריותנו כמחלקה לשירותים חברתיים לתת מענה הולם לצרכיי האוכלוסייה המתמודדת עם מצבי החירום. לצורך כך נערכת המחלקה בכמה שלבים:

 • בנייה וליווי צוותי צח"י בכל יישוב – צוותי חירום יישוביים המורכבים מתושבי היישוב ומתנדביו. פעילות להכנה והכשרה בשעת שגרה של כל פעילי הצוות.

 • מיפוי אוכלוסיות – בידינו מידע מקיף על אוכלוסיות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת בשעת חירום ומצוקה. המידע מאפשר התערבות מהירה, לצורך סיוע, ע"י עובדים סוציאליים ומתנדבים.

 • הכשרת המערך הטיפולי – הכשרה מקצועית לאנשי הטיפול: עו"סים, פסיכולוגים, יועצות בתיה"ס, אחיות וכו' בנושאים של טכניקות התערבות וטיפול בזמן משבר.

 • הכשרת מתנדבים בישובים – על מנת שיסייעו בידי המערך הטיפולי בעת מצבי משבר.


המחלקה מזמינה אנשי מקצוע (בעבר ובהווה) להתנדב למערך החירום, למערך המידע והזכויות ולהפקת יום המעשים הטובים. הצטרפו אלינו והיו שותפים פעילים לעשייה!

ניתן לפנות למחלקה בטלפון:  09-9596506