פטור מהיתר בניה לצורך הקמת מרחב מוגן:  

"המדינה מבינה את צורך השעה לצמצום פערי המיגון והחליטה על  פטור מהיתר לבניית מרחב מוגן למבנה מגורים צמוד קרקע / עד 2 קומות.. מצורפת תקנת הפטור. את הבקשה צריך לערוך אדריכל או הנדסאי, והיא צריכה להיות מאושרת על ידי פיקוד העורף. את הועדה לתכנון ובניה צריך ליידע כמפורט בתקנה  אך כאמור לא נדרש היתר. 

תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )הוראת שעה(, התשפ"ד2023- לחץ כאן

הנחיית ענף הנדסה להוראת השעה חרבות הברזל אוקטובר 2023 (1).pdf