למידע לתושב - עסקת עץ בקמין לחצו כאן

לסרטון נזקי קמיני העץ לחצו כאן 

לקמינים מקרה בוחן נאות מרדכי לחצו כאן 

לקמינים מקרה בוחן ערד לחצו כאן 

לקמינים תמצית מידע על נזקי הקמינים לחצו כאן 

למצגת מדיניות קמינים לועדה לאיכות הסביבה חוף השרון לחצו כאן