הוקם בשנת 1936 ומשתייך לתנועת המושבים. נקרא בתחילה  "רשפונה", על שם עיר עתיקה באזור ששימשה בסוף ממלכת ישראל כעיר חוף ונמל. התושבים העדיפו את השם "רשפון".בשלהי מלחמת העצמאות היה המושב חשוף להתקפות מסתננים, ביניהן ההתקפה על בית משפחת וייס (4.11.1948) ורצח אלימלך זלהנדלר (25.12.1948) שקורבנותיהם הם הראשונים להיקבר בבית הקברות שבמושב. במושב מתגוררים כ 1491 תושבים.

כדאי לראות: הסליק , בית העם המשופץ, מתחם חנויות העיצוב במרכז הכפר.

ענפי הכלכלה העיקריים הנם: חקלאות, לול וחוות סוסים חלק מהתושבים עוסק במסחר.

מזכירות ישוב רישפון

מזכירות הישוב
 

אתר היישוב    דיווח ועד יישובי