אוכלוסיית יעד: ילדי רשפון

נטי קורשיא
מנהלת הגיל הרך
 
גנים בתחום:
  •  גן טרום חובה, חובה, בניהולה של אביבית חטב
  •  גן טרום, וטרום טרום חובה, בניהולה של מיכל טיויטו