אוכלוסיית יעד: ילדי רשפון

נטי קורשיא

מנהלת הגיל הרך
 
 
 
גנים בתחום:
  •  גן אלמוגן מטרום חובה, חובה, בניהולה של אביבית חטב
  •  גן חצב טרום, וטרום טרום חובה, בניהולה של מיכל טיויטו