פרוטוקולים – תכנית מתאר כוללנית

דוח 1: מיפוי מצב קיים בתכנית המתאר הכוללנית: