פרוטוקולים – תכנית מתאר כוללנית

 במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: reuth@hof-hasharon.co.il

דוח 1: מיפוי מצב קיים בתכנית המתאר הכוללנית:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: reuth@hof-hasharon.co.il