לתשלום עבור :
 מידע תכנוני כללי או מידע להיתר
*הערה: חובה לציין גוש, חלקה, מגרש ושם מבקש
לחצו כאן 

לקבלת שובר תשלום פיקדון אגרת בניה יש לפנות למזכירת הועדה
באמצעות המייל [email protected]
 

לתשלום הפיקדון באמצעות שובר שהתקבל – לחץ כאן