אוכלוסיית יעד: ילדי בני ציון בצרה וחרוצים

איריס קט
מנהלת הגיל הרך
 

גנים בתחום:

בני ציון:

  • גן הזית- גן טרום חובה וחובה בניהולה של מיכל זמר
  • גן תמר- גן טרום חובה וחובה בניהולה של גל רז