אוכלוסיית יעד: ילדי יקום

גלי ברק

מנהלת הגיל הרך
 
 
 
גנים בתחום:
  • גן הדס- גן טרום טרום חובה, בניהולה של דנה סימון
  • גן חצב- גן טרום חובה וחובה, בניהולה של מיטל לוטן