יצחק גבירץ ז"ל, חבר קיבוץ שפיים, שימש כראש המועצה האזורית חןף השרון בשנים – 1954-1955 .

למעשה היה גבירץ ממקימי מוסד המועצות האזוריות שהוקם עם קום המדינה, ושימש כיושב ראש אירגון המועצות האזוריות.

יצחק גבירץ נולד בלונדון ב 30.8.1907 להוריו אהרון ופועה. ב21.1.1921 עלה ארצה. בארץ הצטרף לתנועת ה"בחרות הסוציאליסטית" ויחד עם חבריו לפלוגה: אליעזר ליואי, דוד אמן, מרכי רחמימי ומלכה יששכרוב (לימים אשתו) היוו את הגרעין להקמת "פלוגת הרצליה" לימים שפיים.

יצחק ומלכה נישאו ונולדו ילדיהם: עובד, אהרון, רחל, ועמוס.

יצחק גבירץ היה איש אשכולות אף על פי שלא סיים את הגימנסייה .הוא דיבר שלוש שפות: אנגלית, ערבית, וכמובן עברית. בתור שכזה התמנה ע"י הבריטים לתפקיד ה"מוכתר "של שפיים. והקים את מועדון המוכתרים ,שהפך לוועד היישובים.

הוא היה מקורב מאד לערביי האזור, שהיו באותם ימים, ימיה הראשונים של שפיים, גורם מאיים על היישוב הצעיר.

גבירץ עבד עם הרצפלד במרכז החקלאי , וריכז את נושאי הקרקעות ליישובים, הוא קיים משאים ומתנים עם שלטונות המנדט, עם השייח'ים הערבים ועם הקרן הקיימת, וכך קידם את רכישת הקרקעות ליישובים. והיה אחראי לרכישת הקרקעות עבור 11 הישובים בנגב.

ידיעת השפה האנגלית, והבנת המנטליות הבריטית, סייעו לו לקשור קשרי ידידות עם נציגי השלטון, וכך שבלילה שעלו 11 הנקודות להתיישבות בנגב, הוא הזמין את הקצינים הבריטים לצייד ברווזים בפאליק (נחל פולג היום). ובשעה שבשפיים העלו מעפילים , הזמין את הקצינים האנגלים למגדל המים בשפיים, ודאג להשקות ולשכר אותם.

עם הקמת המדינה פעל גבירץ רבות, כאיש המרכז החקלאי, בהמשך לריכוזו את ועד היישובים להקמת המועצות האזוריות –. ושימש כראש המועצה האזורית חוף השרון בימיה הראשונים בשנים 1954-55

לאחר מכן מילא תפקיד בכיר במשרד הפנים ובמקומו נבחר לראשות המועצה דויד אמן - חברו מ"הבחרות הסוציאליסטית" וחבר קיבוץ שפיים.

בראשית 1959 החל גבירץ לכהן כמנהל המחלקה למועצות האזוריות במשרד הפנים. וכראש הלשכה של שר הפנים ישראל בר יהודה.

בקיבוצו שפיים היה יצחק גבירץ פעיל ומשפיע. הוציא שנים רבות את עלון הקיבוץ "ביטויינו"על אף שעבד מחוץ לקיבוץ.

יצחק גבירץ נפטר ב 30.7.1974 ו"נפל על משמרתו" בדרכו לעבודה במשרד הפנים.