פניות רישוי עסקים יתקבלו במייל בלבד, מענה ינתן בתוך 14 ימי עסקים ממועד הפניה